Du er her: Forsiden Prosjekter Bjørndalsdammene

Bjørndalsdammene


Bjørndalen og Bjørndalsdammene i Fredrikstadmarka har vært et populært turområde i 100 år. De tre dammene ble anlagt i 1870 og var byens drikkevannskilde fram til 1908. Rehabilitering av de tre damkronene ble startet i 2008.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Rambøll, Fredrikstad
Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant
Beliggenhet: Fredrikstad
Oppdragsgiver/Byggherre: Fredrikstad kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2010
Prosjektperiode: 2008-2010
Areal/Størrelse: 80 daa
Kostnad inkl mva: 25 mill. kr.
Prosjektansvarlig: Elisabeth Syversen, Fredrikstad kommune
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Linda Sannerød og Per André Hansen, begge MNLA
Rådgivere/konsulenter: Rambøll: landskapsarkitekt og byggeledelse, Norconsult: dam og VA
Entreprenør: Råde Graveservice AS
Priser i konkurranser: Kåret til «Norges beste uterom» på messen Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk 2013
Finansieringskilde/sponsor: Fredrikstad kommune og NVE

De fremstår i dag med ny prakt og med mange nye kvaliteter. Juryen på messen Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk 2013 påpekte at Bjørndalsdammene i dag er «gjennomarbeidet parkmessig, med en rolig harmoni som gir visuell nytelse sammen med tilgjengelig og innholdsrik turopplevelse. En styrke for området er at det brukes til alle årstider. Det er tilstrebet universell tilgjengelighet på gangveier og stier i anlegget, og det er etablert rasteplasser og benker gjennomgående i hele parken. Utendørs treningsapparater er også en del av tilbudet i området tilhørende Bjørndalsdammene

Foto:Linda Sannerød (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape