Du er her: Forsiden Prosjekter Bjørnholt skole

Bjørnholt skole


Bjørnholt skole er den største og første videregående skole bygget i Oslo siden 1979. Den er bygget i et gammelt steinbrudd og samlokalisert med Bjørnholt ungdomskole.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Link landskap (fra 2011 LINK arkitektur AS Landskap)
Kategori: Skoleanlegg, barnehager
Beliggenhet: Søndre Nordstrand, Oslo
Oppdragsgiver/Byggherre: Undervisningsbygg KF, Oslo Kommune
Byggeår/Ferdigstilt: September 2007
Kostnad inkl mva: Kr 16 mill.
Prosjektansvarlig: Undervisningsbygg, Oslo Kommune v/ Roar Grøtting
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Ashley Conn
Rådgivere/konsulenter: Hjellnes COWI AS og Brekke & Strand Akustikk AS
Entreprenør: Askim entreprenør AS
Anleggsgartner: Braathen & Thorvaldsen AS
Arkitekt: Narud Stokke Wiig AS Arkitekter v/ Jørn Narud
Ambisjonen var å lage det mest moderne 8-13 trinns skoleanlegget i landet - et samlingssted med ulike kulturelle aktiviteter, fritidstilbud og idrett for hele bydelen. For å tydeliggjøre sammenslåingen av skolene ønsket man å skape en moderne og inspirerende felles skolegård med universell utforming, omfattende aktivitetstilbud og parkmessig preg. 

Fra en felles adkomstsone går gangforbindelsen gjennom et nærmest bilfritt skoleanlegg og videre opp til skolens «bydelstorg» med innganger til alle skolens bygninger. Fra skolens hovedinngang er en «aktivitetsgate» ryggraden gjennom anlegget og bindeleddet til den gamle Bjørnholt skole. Her kan elevene boltre seg i det nye nærmiljøanlegget med blant annet skateanlegg og ulike idrettsbaner som inkluderer streetbasket, fotball og sandvolleyball.
Foto:Ashley Conn (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape