Du er her: Forsiden Prosjekter Blindern vgs

Blindern videregående skole


Fra høsten 2014 er deler av Sogn videregående skole gjenåpnet som midlertidig skole for elevene fra Berg og Fagerborg videregående skoler. Den nye skolen kalles Blindern, og er tilrettelagt for 800 elever.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: LANDSKAPERIET AS
Kategori: Institusjonsanlegg, universell utforming
Beliggenhet: Oslo
Oppdragsgiver/Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF
Byggeår/Ferdigstilt: 2014
Prosjektperiode: 2013-2014
Areal/Størrelse: 6500 m2
Kostnad inkl mva: 6. mill. kr.
Prosjektansvarlig: LANDSKAPERIET AS
Ansvarlig landskapsarkitekt: Christina Krohn Skjæveland MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Mona Kittelsen Røberg MNLA, Kamil Jerzyk
Rådgivere/konsulenter: Norconsult
Entreprenør: Wegger & Kvalsvik Entreprenør AS
Anleggsgartner: Steen & Lund AS
Arkitekt: Planforum Arkitekter AS

Blindern videregående skole er en «skole i skolen». Gjennom spreke farger og grønne øyer har skolegården fått en ny identitet som gjør at elevene kan føle tilhørighet til sin skole. Variert materialbruk, farger og vegetasjon tilfører det ellers grå bygningsmiljøet variasjon og nye kvaliteter.

Bevisst bruk av vegetasjon og romdannende elementer skaper små steder innenfor det store skolegårdsrommet, og tilfører en intim og menneskelig skala.

Opphøyde kanter har sittehøyde, og gir et stort utvalg av samlingsplasser og vrimlesteder. Det er lagt vekt på enkle og rimelige virkemidler som tåler hard bruk og har lavt vedlikeholdsnivå. De grønne øyene kledd med kunstgress og asfaltmaling i spreke farger, brukt som dekor og løpebaner,
gir utegulvet et lekent preg.

Foto:LANDSKAPERIET AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape