Du er her: Forsiden Prosjekter Bogstadveien

Bogstadveien


Bogstadveien er Oslos handlegate nr. 1 og definert som "strøksgate" i byens gatehierarki sammen med Karl Johans gate og noen få andre gater i sentrum.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Beliggenhet: Oslo sentrum
Oppdragsgiver/Byggherre: Oslo kommune Bymiljøetaten
Byggeår/Ferdigstilt: 2012-2014
Prosjektperiode: 2011-2013
Areal/Størrelse: 1000 m gatelengde / 15 000 m2
Prosjektansvarlig: Jostein Bjørbekk MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Line Løvstad Nordbye, Svein Erik Bergem, Nora Johanne Mellemstrand, alle MNLA, Christer Ohlsson, landskapsingeniør
Rådgivere/konsulenter: Norconsult AS
Finansieringskilde/sponsor: Oslo kommune BYM, VVA, Sporveien, Majorstuen & Bogstadveien Næringsforening

Prosjektet med oppgradering av gaten strekker seg fra Parkveien til Sorgenfrigata og inkluderer sidearealer og koblinger til sidegater – samlet lengde 1000 meter. Gaten vil få et estetisk og komfortmessig løft. Dette gjøres ved at fortau og møteplasser får nytt granittgulv med gatevarme og et spesialutviklet konsept for kantstein og belegning. Det er utstrakt bruk av stedstilpassede løsninger og høy detaljeringsgrad med fokus på stedlige kvaliteter i arkitektur og romforløp. Prosjektet er under bygging og ventes ferdigstilt med nye møteplasser, fortau, kjørebane og trikkespor i løpet av sommeren 2014.

Foto:Bjørbekk & Lindheim (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape