Du er her: Forsiden Prosjekter Boligområde Rena sør

Boligområde Rena sør


Forlengelsen av hovedgaten på Rena, Tollef Kildesgate, ender i et område som tidligere var fabrikkområde for Rena Karton. Området ligger vakkert til langs Glomma og Rødstjern. Rena sør skal over tid utvikles som en ny bydel til boliger og parkområde for Renas innbyggere.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Norconsult AS, Hamar
Kategori: Boligområder, hyttefelt
Beliggenhet: Rena
Oppdragsgiver/Byggherre: Åmot kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2012
Areal/Størrelse: 1700 daa
Kostnad inkl mva: ca. 35 mill. kr.
Prosjektansvarlig: Åmot kommune v/Arne Rom (prosjektledelse)
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Norconsult AS v/ Ingrid Sandberg Kjørven, Kjersti Westgaard Gillund og Anne Helene Midtveit, alle MNLA
Entreprenør: Galten AS og Anleggsgartner Arnesen AS
Anleggsgartner: Galten AS og Anleggsgartner Arnesen AS
Annet: RIVA/RIVEG: Norconsult AS v/Bjørn Åke Persson og Arnstein Dale

Forsvarsbygg har blant annet bygd boliger for sine ansatte her.  Området omfatter ny torgplass, turstier, lekearealer, badeplass, samt åpne gressarealer for lek og opphold. Eksisterende infrastruktur er rehabilitert, i tillegg til nye gateanlegg, parkeringsplasser, fjernvarme og VA. Den eksisterende teglsteinspipa på 65 meter gir området identitet, sammen med bevaringsverdig   bygningsmasse, og forteller et lite stykke industri- og treforedlingshistorie. Prosjektet omfatter forstudie, forprosjekt og konkurransegrunnlag, samt gjennomføring med oppfølging i byggeperioden.

Foto:Norconsult AS v/Ragnhild Lied Børke MNLA (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape