Du er her: Forsiden Prosjekter Boligområdet Rundeskogen

Boligområdet Rundeskogen


Rundeskogen ligger i et område med sterke arkeologiske interesser. Arkeologien har derfor lagt føringer for reguleringsplanen. Det er blant annet lagt stor vekt på siktlinjer og bevaring av arkeologiske «spor» i friområdene.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Norconsult AS, Stavanger
Kategori: Boligområder, hyttefelt
Beliggenhet: Sandnes kommune, Rogaland
Oppdragsgiver/Byggherre: Kruse Smith AS
Byggeår/Ferdigstilt: 2007
Kostnad inkl mva: 5 mill. kr
Anleggsgartner: Miljøhager
Arkitekt: Aros Arkitekter AS (regulering), Studio Ludo (bygninger)
Norconsult har samarbeidet med Arkeologisk museum i Stavanger om detaljutforming av grøntområdet. Blant annet er det utformet en steinhelle som viser funnene i området. Skulptør Ketil Dybvig har laget lekeskulpturer som henviser til funn av en båtgrav. Skulpturene av hest og sau viser at det er drevet jordbruk i området i over 2000 år.
Foto:Jardar Valand (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape