Du er her: Forsiden Prosjekter Bragernes Torg

Bragernes Torg


Drammen kommune har gjennomført omfattende rehabilitering av byens gater og plasser. Særlig har en lagt vekt på å ruste opp de sentrale byområdene, og skape et samspill mellom elven og byen.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Sundt & Thomassen AS
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Oppdragsgiver/Byggherre: Drammen kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2001-2003
Kostnad inkl mva: ca kr 30 mill.
Rådgivere/konsulenter: Scandiaconsult AS
Annet: Gatevarme: Technoconsult AS. VA anlegg: Norconsult AS. EL anlegg: Rasmussen og Strand AS
Byen fikk tildelt Miljøverndepartementets miljøpris 2003 for sitt arbeid med opprusting av byen. Rehabilitering og opprusting av Bragernes torg inngår i dette arbeidet. Torget, som er blant de mest veldimensjonerte byrom i Norge, skal gjennomgå en fullstendig oppgradering der en legger vekt på å bevare og utvikle det eksisterende torget til et moderne byrom, ut fra dagens krav til estetikk, funksjonalitet og trafikkløsning.

Rehabiliteringen av øvre del av torget ble gjennomført i 2003 og omfattet:
. Fornyelse og rehabilitering av belegg
. Bygging av ny scene med demonterbart scenetak
. Gatevarme
. Kunstfrossen skøytebane
. Rehabilitering av toalettanlegg
Foto:Sundt & Thomassen AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape