Du er her: Forsiden Prosjekter Brøset - klimanøytral bydel for folk flest

Brøset - klimanøytral bydel for folk flest


Planen for en bærekraftig bydel er basert på prinsipper om å dekke daglige behov lokalt, ta i bruk ny, grønn, teknologi og en helhetlig tilnærming til natur, sosiale forhold og økonomi.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: COWI AS, Trondheim
Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming
Beliggenhet: Trondheim
Oppdragsgiver/Byggherre: Trondheim kommune og Framtidens byer
Prosjektperiode: Parallelloppdrag 2010-2011
Areal/Størrelse: 350 daa
Prosjektansvarlig: COWI AS
Ansvarlig landskapsarkitekt: Kathrine Strøm Brattli MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Solrunn Paasche, Amund Siem Utne, begge MNLA
Arkitekt: Kimmo Kuismanen

Høy boligtetthet, kombinert med mangfold og tilbud, vil skape grunnlag for et bærekraftig byliv, der livet kan leves der man bor. Stedets nye identitet bygges opp rundt et blågrønt triangel; en rundtur på 2 km langs to reetablerte bekkedrag. Det legges til rette for å trene, promenere, fiske, brenne bål og dyrke i parsellhager. Innbyggerne tilbys aktiviteter innendørs og utendørs hele året, og i forskjellige naturmiljøer. Dette vil gi grunnlag for god helse, både fysisk og mentalt.

Foto:Placebo Effects (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape