Du er her: Forsiden Prosjekter Bruvin gravlund

Bruvin gravlund


Bruvin gravlund ligger i Øyer kommune, og er en ny gravlund som ligger ca. 1 km fra kirka. Det ble utarbeidet planer for ny gravplass i Øyer allerede i 1998 (Feste Lillehammer as).
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Rambøll, Lillehammer
Kategori: Kirkegårder, gravlund, minnelund
Beliggenhet: Øyer kommune
Oppdragsgiver/Byggherre: Øyer kirkelige fellesråd/ Øyer kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2010
Prosjektperiode: 2008 - 2010
Areal/Størrelse: ca. 8 daa
Kostnad inkl mva: ca. 4,2 mill. kr. (+ driftsbygning)
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Rambøll, Lillehammer v/Kaisa Persson og Sissel Røste Strømsjordet MNLA
Anleggsgartner: S og B Stenersen as
Arkitekt: Arne Thorsrud, RAM arkitektur as

I 2008 ble planene tatt fram igjen og revidert med hensyn til bl.a. behov for urnegraver og gravfelt for
andre trosretninger. Anlegget ligger midt ute i kulturlandskapet. Det er lagt vekt på å skape gode rom for opphold og ettertanke. Elementer som steingjerde, inngangsportal, klokketårn og ei eksisterende åkerrøys er sentrale for utformingen. Gravlunden er bygd opp rundt en sentral akse - allé, med klokketårnet som det mest sentrale elementet. Det er lagt vekt på enkel, men noe variert vegetasjonsbruk. Inngangsparti, allé og klokketårn er lyssatt, for å forsterke de sentrale delene av anlegget visuelt.

Foto:Sissel Røste Strømsjordet og Ingfrid Lyngstad (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape