Du er her: Forsiden Prosjekter Buvikfjæra rassikring

Buvikfjæra rassikring


Buvikfjæra er et vernet naturområde. I forbindelse med rassikringstiltak i fjæra ble det stilt strenge krav til inngrep og utforming for å skåne sjøfuglenes beite- og hvileområder.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: tegn_3 AS, Trondheim
Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser
Beliggenhet: Skaun, Sør-Trøndelag
Oppdragsgiver/Byggherre: Statens vegvesen Region Midt/Skaun kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2005
Areal/Størrelse: 0.3 km
Entreprenør: NVE / Gartner Entreprenør

Områder skjult fra veien ble etablert som «stilleareal» og hekkeområde. Det er brukt fire typer steinfyllinger, tre av disse er av hensyn til fuglelivet. Fyllingen ved piknikplassen er utformet som steinplastring med helning og slett overflate som gir enkel tilgang til sjøen. De andre tre er utformet for å skape variasjon i strandlinjen og for å stimulere fuglene til å bruke fyllingene. Kokosmatter ble brukt for å sikre vegetasjonsetablering i vannsonen.

Foto:Selberg Arkitektkontor AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape