Du er her: Forsiden Prosjekter Byåsen skole

Byåsen skole


Byåsen skole huser barneskole og Trondheim kommunale musikk- og kulturskole, i tillegg til å være et kulturhus for nærmiljøet. I 2008 fikk skolen Trondheim kommunes byggeskikkpris.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Trondheim
Kategori: Skoleanlegg, barnehager
Beliggenhet: Byåsen, Trondheim kommune
Oppdragsgiver/Byggherre: Teknobygg AS/Trondheim kommune, Trondheim Eiendom
Byggeår/Ferdigstilt: 2008
Prosjektperiode: 2005 - 2008
Areal/Størrelse: 15 daa skolegård, totalt 30 daa tomt
Kostnad inkl mva: ca. 8 millioner eks. grunnarbeid, VA og veganlegg
Prosjektansvarlig: Asplan Viak AS
Ansvarlig landskapsarkitekt: Asplan Viak AS
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Asplan Viak AS
Rådgivere/konsulenter: Harboe og Leganger (RIB), NTE AS (RIE og RIV), Asplan Viak AS (Veg og VA)
Entreprenør: Teknobygg AS
Anleggsgartner: Hageanlegg AS
Kunstner: Solfrid Mortensen og Eirik Gjedrem
Arkitekt: Madsø og Sveen Sivilarkitekter AS
Priser i konkurranser: Trondheim kommunes byggeskikkpris 2008
Uteanlegget har blitt trukket spesielt frem. Skolegården skiller mellom rolige og aktive soner for å gi rom for ulike typer aktiviteter, og den er rikt utsmykket med kunst som elevene aktivt kan ta i bruk. Utearealene innbyr til fysisk utfoldelse, lek og spill, refleksjon og kontakt med naturen. Et historisk tun gir elevene kontakt med egen kultur og historie. Planene for skolens utearealer er utformet gjennom tett dialog med brukerne. Resultatet har blitt et helhetlig anlegg som fungerer godt både i og utenom skoletid.
Foto:Synlig.no (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape