Du er her: Forsiden Prosjekter Byåsen videreg skole

Byåsen videregående skole


Byåsen videregående skole i Trondheim ble tatt i bruk skoleåret 2004/2005 og rommer 950 elever fordelt på allmenn- og yrkesfaglige linjer.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Løvetanna Landskap as
Kategori: Videregående skoler, høyskoler, universitetsanlegg
Oppdragsgiver/Byggherre: Sør-Trøndelag fylkeskommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2002-2004
Areal/Størrelse: ca 35 daa
Kostnad inkl mva: ca 20 mill. kr
Arkitekt: HUS Arkitekter Trondheim AS
Skolebygningen ligger som en streng som strekker seg fra øst mot vest omtrent midt på tomta. I indre sone på sørsida ligger innganger og publikumsarealer og på nordsida ligger roligere soner med små temahager. På sørsida av skolebygget er det lagt inn terrengmurer i naturstein. Murene følger bygningsfasadens krumning og materialbruk, skiller indre og ytre sone, og deler parkanlegget i mindre rom. Området er gitt et helhetlig preg ved hjelp av en stram struktur og gjentatt bruk av et begrenset antall materialer og plantearter. I tillegg har det vært vektlagt at ute- og innendørs arealer skal ha god kontakt med hverandre.
Foto:Løvetanna Landskap AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape