Du er her: Forsiden Prosjekter Bybanen i Bergen, traseer

Bybanen i Bergen, traseer


Planlegging av bybanen startet i 2006. Byggetrinn 1 omfatter strekningen fra Bergen sentrum til Nesttun. Prosjektering av ulike deloppgaver (traseer, holdeplasser, designprofil) har vært delt mellom konsulentfirmaene Arkitektgruppen Cubus, Asplan Viak og Norconsult.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Norconsult AS, Bergen
Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler
Beliggenhet: Bergen kommune
Oppdragsgiver/Byggherre: Bergen kommune, Bybanekontoret
Byggeår/Ferdigstilt: 2010
Prosjektperiode: 2006-2010
Areal/Størrelse: Delstrekning 1: Starvhusgaten - Strømmen
Kostnad inkl mva: Byggetrinn 1: 2,2 milliarder kr.
Prosjektansvarlig: Bybanen AS v/Jostein Fjærestad og Ingrid Haukeland MNLA
Ansvarlig landskapsarkitekt: Norconsult AS v/Katrine Myklestad MNLA i samarbeid med Terje Kalve MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Norconsult AS v/Katrine Myklestad, Svanur Larusson, Synne Friberg, Linn Marita Næss, alle MNLA
Rådgivere/konsulenter: Norconsult AS
Entreprenør: Svein Boasson AS, Fyllingen maskin AS
Anleggsgartner: Svein Boasson AS, Magne Løvaas AS

Norconsult har hatt ansvar for detaljering av strekningene i sentrum, med skiferbelegg på fortau, granittdetaljer, møblering, belysning og beplantning. Særlige utfordringer i prosjektet har vært å tilpasse bybanetraseen til eksisterende gateløp, parken ved Lille Lungegårdsvann, fredete kulturminner, eksisterende bytrær, og en omfattende infrastruktur både over og under bakken. Universell utforming har vært viktig i prosjekteringen, og vises blant annet ved nedsenkselementer i granitt, håndløpere og rekkverk. Ledelinjer i støpejern er lagt ved fotgjengerovergangene og på holdeplassene. Landskapsarkitekten har hatt oppfølgingen i byggefasen.

Bybanen i Bergen ble tildelt Vakre vegers pris 2012

Foto:Atle Kårstad (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape