Du er her: Forsiden Prosjekter Bybanen i Bergen, Trinn 2 - Traseen

Bybanen i Bergen, Trinn 2 - Traseen


Bybanens byggetrinn to åpnet 22. juli 2013 og strekker seg mellom Nesttun og Rådal. Anlegget omfatter 3,6 km dobbeltspor med bybane, to tunneler, tre bruer og tilhørende holdeplasser. I tilknytning til banen er det bygd bussterminal, gang- og sykkelveg og to kollektivfelt.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Multiconsult, Bergen
Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler
Beliggenhet: Nesttun-Lagunen, Bergen sentrum
Oppdragsgiver/Byggherre: Hordaland fylkeskommune v/Bybanen Utbygging
Byggeår/Ferdigstilt: 2013
Prosjektperiode: 2009-2013
Areal/Størrelse: 3.6 km Nesttun- Lagunen/Rådalen
Kostnad inkl mva: 1,25 milliard kr.
Prosjektansvarlig: Hordaland fylkeskommune v/Bybanen Utbygging
Ansvarlig landskapsarkitekt: Multiconsult AS v/Anne Siri Lingaas MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Multiconsult AS v/Anne Siri Lingaas, Hanne Tangen, Nina Fredriksen, Svanur Larusson og Inger Hageberg, alle MNLA
Entreprenør: Mesta AS, NCC, Svein Boasson AS
Anleggsgartner: Svein Boasson AS, Wikholm og Løvaas anleggsgartnere
Underleverandører: Arkitektkontoret CUBUS, Asplan Viak, Atkins og Smidt & Ingebrigtsen

Oppgavene har spent fra tilpasning av banen i terrenget, krysspunkter, møteplasser, materialvalg og formgivning av visuelle elementer. Omfattende infrastruktur over og under bakken, er koordinert. Anlegget er universelt utformet. Det har vært tett dialog med designer og landskapsarkitekter hos utbygger og med Arkitektgruppen Cubus. Bybanen byggetrinn to har et gjennomgående grønt uttrykk.

Foto:Jan Magne Sviland, Multiconsult AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape