Du er her: Forsiden Prosjekter Bydel Strømsø

Bydel Strømsø


Visjonen for FutureBuilt (2010 - 2020) er å planlegge og realisere klimanøytrale byområder og arkitektur. For å nå målet om 50 % reduksjon av klimagassutslipp, må det tenkes klimaeffektivt gjennom hele plan-, prosjekterings- og byggeprosessen.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Norconsult AS, Trondheim
Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming
Beliggenhet: Strømsø, Drammen kommune
Oppdragsgiver/Byggherre: Drammen kommune og FutureBuilt, klimaeffektiv arkitektur og boligutvikling Oslo-Drammen
Prosjektperiode: 2009-2010
Prosjektansvarlig: Norconsult AS og Alliance arkitekter
Priser i konkurranser: 1.premie
Finansieringskilde/sponsor: Rom eiendom, Husbanken, Buskerud fylkeskommune, Atlantic Crossing AS, Private-Invest AS

Konkurranseforslaget viser en byplanstrategi med klare føringer for en langsiktig utvikling, samt rom for endring og læring underveis i prosessen. Vesentlige endringer i mobilitet og revitalisering av byrommet står sentralt i byplanstrategien. Det offentlige rom som møteplass og læringsareana dyrkes fram: Byplasser med funksjoner som skaper liv og fremmer dialog. Strategien gir rammer for fortettingen, og legger til rette for en betydelig økning av boliger og arbeidsplasser. Samtidig bygges det videre på eksisterende kvaliteter, og legges til rette for energieffektive løsninger.?

Foto:Norconsult AS og Alliance arkitekter (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape