Du er her: Forsiden Prosjekter Bygater i Oslo

Bygater i Oslo


Oslo kommunes Kollektivtransport-produksjon har ansvar for gjennomføring av store gateopprustingsprosjekter i byen. I Vogts gate er det lagt nye trikkeskinner og holdeplassene har fått ny utforming. Fortausarealer er oppgradert med kantstein, sykkelstativ og belegning.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Sweco Norge AS, Oslo
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Beliggenhet: Oslo
Oppdragsgiver/Byggherre: Oslo kommune Bymiljøetaten/Kollektivtransportproduksjon
Byggeår/Ferdigstilt: 2010-2014
Prosjektperiode: 2009-2014
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Marc Ebhardt, Guro Emilie Næss Sverreng MNLA, Amund Johne MNLA og Magnus Greni MNLA

Lindealleen er fornyet og ved gangfeltene er det forbedret tilgjengelighet. Alexander Kiellands plass er ombygd fra lyskryss til rundkjøring, med oppgradering av fortau og tilgrensende grøntanlegg. Torggata oppgraderes for å ivareta et variert byliv med prioritering av gående og syklende. Bispegata er under planlegging (2013).
Opprustingsprosjektene omfatter alle planstadier fra regulering til byggeplan, og detaljert utforming av gateløp, linjeføring for trikkeskinner, belysning, overvannshåndtering, konstruksjoner, gatevarme etc.
 

Foto:Amund Johne. Alexander Kiellands plass (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape