Du er her: Forsiden Prosjekter Byport Drammen

Byport Drammen


Som del av E18 Motorveibru-prosjektet ble også hovedinnfartsområdet på Bragernessiden av Drammenselva opprustet, og fremstår nå som en byport for Drammen.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Link landskap (fra 2011 LINK arkitektur AS Landskap)
Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler
Beliggenhet: Drammen sentrum
Oppdragsgiver/Byggherre: Statens vegvesen, region sør
Byggeår/Ferdigstilt: September 2007
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Ashley Conn, Ole Rydningen
Rådgivere/konsulenter: Multiconsult AS Drammen v/Gunnar Søgård
Anleggsgartner: Isachsen Entreprenør AS
Underleverandører: Fagerhult AS, AVAB-CAC AS
Arkitekt: Birger Heyerdal sivilarkitekter v/Birger Heyerdal
Sammen med fornyet gang- og veisystemet, kunstnerisk utsmykning i rundkjøringen ved Strandveien og utvidet plassdannelse ved undergang til Brakerøya stasjon, har Drammen fått en ny belysningsattraksjon. Åtte av de nye runde brusøylene er lyssatt med fargede LED-armaturer. Dette markerer byporten og mykner opp trafikkområdet. Fargene kan endres for å markere årstidsvariasjoner og andre spesielle anledninger. Lyssettingskonseptet har fått mye positiv tilbakemelding fra publikum.
Foto:Ashley Conn (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape