Du er her: Forsiden Prosjekter Byrom Grensen - Stortorvet

Byrom Grensen - Stortorvet


Forprosjektet utreder alternativer for oppgradering av et planområde som omfatter Stortorvet, Grensen, C.J. Hambros plass og omkringliggende gater. Tilrettelegging av området for kollektivtrafikk og fotgjengere er prioritert.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Sweco Norge AS, Oslo
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Beliggenhet: Oslo sentrum
Oppdragsgiver/Byggherre: Oslo kommune, Samferdselsetaten
Byggeår/Ferdigstilt: Ikke bygget (2009)
Prosjektperiode: Forprosjekt 2007/2008, byggeplan 2009
Prosjektansvarlig: Sweco Norge AS v/Dag Løvhaug og Per Thomas Ørjavik
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Sweco Norge AS v/Kristin Aarskog MNLA, Guro Emilie Næss MNLA, Synnva Ullensvang og Oddrun Helen Hagen (fysisk planlegger)
Samarbeidspartnere: Dronninga landskap AS
Prosjektgruppe: Samferdselsetaten, Oslo Sporvognsdrift AS, Kollektivtransportproduksjon AS, Ruter AS, Plan- og bygningsetaten
I forprosjektet vurderes ulike lokaliseringsalternativer for høystandard holdeplasser. Byggeplan for oppgradering av trikketrasé og fortausarealer for Grensen mellom Møllergata og Pilestredet tar utgangspunkt i anbefalinger fra forprosjektet. Etter ombygging vil linjeføring for trikk være optimalisert, fortauene vil ha granittdekke, og området vil fremstå som ryddig og lettlest. Universell utforming og kvalitet med hensyn til materialbruk er vektlagt i prosjektet.
Foto:Sweco Norge AS v/Christine Riiser Wist MNLA (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape