Du er her: Forsiden Prosjekter Byrom i Bergen

Byrom i Bergen


Statens Byggeskikkpris i 2002, jubileumsåret, gikk til arbeidet med å ivareta og utvikle kulturarven Byrom i Bergen.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Arkitektgruppen CUBUS AS og Kalve | Smedsvig AS m/arbeidsgruppen Next to Nothing
Kategori: Parker, byrom, gater, torg

20-års jubileumsprisen
20-års jubileumsprisen gikk til ny opparbeidelse av byens storstue Torgallmenningen, endelig fullført i 2001, flere gaterom, mellomstore plassrom og parkrom, som Vetrlidsallmenningen, Ole Bulls plass, Olav Kyrres gate, Johanneskirkeplassen og Jacobs plass.

Utsøkt rehabilitering og nyskapning
I særlig grad framhevet juryen den håndverksmessig utsøkte rehabiliteringen og nyskapningen av mindre gaterom og uterom i de sentrale boligområdene, som i Fjellsiden, på Nordnes og på Nygård og Nygårdshøyden.

Samarbeid og tverrfaglighet
I arbeidet med byrommene har byens politikere, kommunale etater, private konsulenter, håndverkere og kunstnere i godt samspill, gitt av sin kunnskap og sitt talent. Det er imidlertid én etat, og landskapsarkitekter og planleggere i to lokale konsulentkontorer som i særlig grad har stått bak denne verdifulle innsatsen, og derved vært med å utvikle kunnskap og erfaring til nytte også for andre kommuner i Norge.


PRISEN PÅ KR. 300.000 ER UTDELT TIL
1. Bergen kommune ved politisk ledelse og avdeling for Miljø og byutvikling - under forutsetning av at beløpet, etter etatens eget valg, brukes til et synlig tiltak i et av byens sentrale uterom. (kr. 150 000,-)

2. Arkitektgruppen CUBUS AS (kr. 75 000,-)

3. Landskapsarkitektene Kalve | Smedsvig AS m/arbeidsgruppen Next to Nothing(kr. 75 000,-), begge kontorer i Bergen.

Foto:Arne Sælen, Terje Kalve MNLA (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape