Du er her: Forsiden Prosjekter Byromsanalyser Oslosentr

Byromsanalyser Oslo sentrum


I forbindelse med prosjekt «Levende Oslo» er det utarbeidet estetiske og arkitektoniske premisser for utvalgte gater og plasser i Oslo sentrum. Premissdokumentene skal legge grunnlag for utvikling og opprusting av byrommene med vekt på god design og estetikk.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Sundt & Thomassen AS
Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming
Beliggenhet: Oslo sentrum
Oppdragsgiver/Byggherre: Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten
Prosjektperiode: 2007/2008
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Sundt & Thomassen AS Landskapsarkitekter v/Trygve Sundt, Marianne Thomassen, Maria Kalnæs, alle MNLA
Arkitekt: Arkitektfaglige innspill fra Heggelund og Koxvold arkitekter AS v/ Christian Cleve Broch

Målet er blant annet å skape gode møteplasser. Dokumentene er i rapportform og inneholder registreringer og enkle analyser av dagens situasjon samt illustrasjoner. Plassen eller gatens potensiale kartlegges, og framtidig rolle og formål defineres. Plangrep som underbygger de overordnede premissene blir beskrevet og illustrert. I tillegg presenteres retningslinjer for selve utformingen med hensyn til universell utforming, kunstnerisk innhold, materialvalg og møblering. Illustrasjonene er hentet fra premissdokumentet for Akersgata.

Foto:Sundt & Thomassen AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape