Du er her: Forsiden Prosjekter Byromsutredning Jessheim

Byromsutredning Jessheim


Byromsanalyse for Jessheim sentrum. Tettstedet Jessheim er preget av økende befolkningsvekst. Utredningsarbeidet kartlegger kvaliteter og muligheter for utvikling av byrommene i sentrum.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Sundt & Thomassen AS
Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser
Beliggenhet: Ullensaker, Akershus
Oppdragsgiver/Byggherre: Ullensaker Kommune
Prosjektansvarlig: Sundt & Thomassen v/Trygve Sundt MNLA
Ansvarlig landskapsarkitekt: Sundt & Thomassen v/Trygve Sundt MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Tiril S. Thomas MNLA

Analysen viser at byrommene generelt fremstår med en bevisst form, men at de mangler indre sammenheng. Det er heller ingen overordnet struktur som binder grøntstrukturen sammen med de urbane byrommene. Utredningsarbeidet har ledet til en anbefaling av tiltak, for å etablere en overordnet byplan for et helhetlig sentrum, samt konkrete tiltak for å forbedre det enkelte byrom.

Foto:Tiril S. Thomas MNLA (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape