Du er her: Forsiden Prosjekter Deichmans gate og Wilses gate

Deichmans gate og Wilses gate


Deichmans gate og Wilses gate ligger i bydelene Grünerløkka og St. Hanshaugen sentralt i Oslo. I gatene har det kommet ny belysning, møblering, sykkelstativer og nytt bygulv som har bidratt til å løfte området. Målet er at gatetunene skal heve nærmiljøkvalitetene, både for byens befolkning og ikke minst for barna på Møllergata skole. 
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Sandvika
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Beliggenhet: Oslo, Grünerløkka og St. Hanshaugen
Oppdragsgiver/Byggherre: Oslo kommune, Bymiljøetaten BYM v/Marita Sanni
Byggeår/Ferdigstilt: 2017
Prosjektperiode: 2013–2017
Areal/Størrelse: Gatene er ca. 300 m lange
Kostnad inkl mva: Totalkostnad ca. 18 mill. kr
Prosjektansvarlig: Vibeche Håheim Kind
Ansvarlig landskapsarkitekt: Janicke Ramfjord Egeberg MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Janicke Ramfjord Egeberg MNLA. Sentrale medarbeidere: Aase Skaug, Gry Ellen Ringstad, Rannveig Søndergaard Holm og Svein Skandfer Hanssen, alle MNLA
Rådgivere/konsulenter: Asplan Viak AS:  VEI, VA, RIE
Entreprenør: Braathen Landskapsentreprenør AS
Anleggsgartner: Braathen Landskapsentreprenør AS
Priser i konkurranser: Landskapsarkitekturprisen 2018
Annet: Fotograf: Åse Holte

Regnbedene har en beregnet fordrøyningskapasitet på 60 kubikkmeter. Det er plantet stauder med ulik struktur som gir prydverdi gjennom hele året. Skulpturer, vannrenner og innløp av granitt er spesielt utformet for prosjektet. Vannet renner åpent gjennom gatetunene via disse elementene. Skulpturene forsinker vannet, og synliggjør vannmengden. Permeable dekker brukes gjennomgående i form av gangbaneheller, granittlisenner gressarmering, naturgrus og gjenbruk av lokal gatestein. Gatene har ikke ordinær biltrafikk. Alle parkeringsplassene er fjernet, bortsett fra to handikapplasser.

Gatetunene er de første ferdigstilte anleggene i Oslo med lokal overvannshåndtering, et pilotprosjekt hvor det er etablert ni regnbed. I samarbeid med Asplan Viak vil Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten og Bymiljøetaten høste erfaringer fra prosjektet, ved å måle vannmengde og evaluere regnbedenes oppbygning og plantevalg.

 

Deichman’s and Wilse’s streets in Oslo are the first in Norway with constructed raingardens. The project includes street furniture, lighting and bicycle racks improving the local environment. The raingardens have 60 m3retention capacity, planted with perennials. The streets surfaces are permeable, allowing infiltration. Street parking has been removed. Oslo City Council with consultants Asplan Viak PLC will evaluate the projects’ form and function.

 

 

Foto:Åse Holte (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape