Du er her: Forsiden Prosjekter Dobbeltspor Sandnes-Stvg

Dobbeltspor Sandnes - Stavanger


Dobbeltsporet mellom Sandnes og Stavanger omfatter 14,5 km ny linje langs dagens enkeltspor. Hovedutfordringen er å tilpasse det nye sporet til eksisterende landskap, veier og bebyggelse og gi form til støyskjerming lokalt og langs spor.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Norconsult AS, Stavanger
Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler
Beliggenhet: Sandnes, Stavanger
Oppdragsgiver/Byggherre: Jernbaneverket Utbygging/Stavanger kommune/Sandnes kommune
Prosjektperiode: Byggeplan påbegynt i 2006, ferdig 2009
Kostnad inkl mva: Ca kr 1,8 milliard
Ansvarlig landskapsarkitekt: Sylvia Piamonte Samuelsen og Hilda Øfsthus, begge MNLA
Det prosjekteres nye holdeplasser på Gausel, Jåttåvågen, Paradis og Mariero. Stasjonsområdene utformes med underganger, murer, ramper, trapper, rekkverk, vegetasjon, skilt og møblering. Holdeplassene tilrettelegges med hensyn til universell utforming. Strandsonen gjøres tilgjengelig for befolkningen ved tilrettelegging av turvei på utsiden av jernbanesporet. Byggeperioden er 3 år med ferdigstilling i 2009.
Foto:Norconsult AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape