Du er her: Forsiden Prosjekter Dreieskiva boligområde Kværnerbyen

Dreieskiva boligområde Kværnerbyen


Kværner Brug ble startet opp i Lodalen i Oslo i 1853 med produksjon av støpegods, ovner og komfyrer, senere også maskiner og bygnings­konstruksjoner. Industrivirksomheten holdt stand ut over 1900-tallet, fram til Kværner Brug ble lagt ned i 1999. Fabrikkområdet ble da solgt og omregulert til boligformål.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Sandvika
Kategori: Boligområder, hyttefelt
Beliggenhet: Kværnerbyen, Oslo
Oppdragsgiver/Byggherre: OBOS Nye Hjem
Byggeår/Ferdigstilt: 2013
Prosjektperiode: 2010-2013
Areal/Størrelse: 4 daa
Kostnad inkl mva: 7,5 mill. eks. mva
Ansvarlig landskapsarkitekt: Mette Lenvik MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Aase Skaug og Gry Ellen Ringstad, begge MNLA
Entreprenør: AF Bygg
Anleggsgartner: Lindhaugen AS
Arkitekt: 4B Arkitekter

Gårdsrommet i Dreieskivakvartalet ligger som et atrium mellom bygningene, og fungerer som et utvidet oppholdsrom for beboere i de 264 leilighetene i kvartalet. I gårdsrommet bidrar trær og portaler til økt intimitet, og reduserer oppfattelsen av bygningenes høyde. Stramme bøkehekker deler gårdsrommet inn i private soner ved bygningene og inn i fellesrom for lek og rekreasjon. Trær og staudefelt er satt sammen slik at frodighet og årstidsvariasjon kommer til uttrykk. Blomstrende kirsebærtrær, tulipaner og liljer starter sommeren før staudenes varierte blomsterflor skaper kontrast til de stramme bøkehekkene. Beplantningen av bøkehekker og pil er formet slik at disse supplerer de tradisjonelle lekeapparatene. Dette gir mulighet for alternative lekemuligheter, hvor barn kan bevege seg mellom grønne rom eller gjemme seg i pilelabyrinten.

Foto:Åsa Maria Mikkelsen (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape