Du er her: Forsiden Prosjekter Dronning Eufemias gate

Dronning Eufemias gate


I Bjørvika i Oslo er en ny bydel i ferd med å vokse frem. Når den er ferdig vil 7-8 000 mennesker bo der, og rundt 15-20 000 personer vil ha arbeidsplassen sin der. Rundt 30 000 reisende vil komme til Bjørvika hver dag. Statens vegvesen har ansvaret for å bygge det nye hovedvegnettet, med Dronning Eufemias gate som den nye hovedgaten i Bjørvika.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Dronninga Landskap AS
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Beliggenhet: Bjørvika, Oslo sentrum
Oppdragsgiver/Byggherre: Statens vegvesen
Byggeår/Ferdigstilt: Ferdigstilles 2015
Prosjektperiode: 2011-2015
Areal/Størrelse: 30 200 m2
Prosjektansvarlig: Statens vegvesen v/Grete Tvedt, Planleggingsleder: Statens vegvesen v/Terje Lundsrud
Ansvarlig landskapsarkitekt: Statens Vegvesen v/Anne Bertine Fagerheim MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Dronninga landskap AS
Rådgivere/konsulenter: Aass Jacobsen, Via Nova og Dronninga landskap AS

Dronning Eufemias gate blir totalt 43,2 meter bred og 700 meter lang, og binder Oslo sammen fra Bispegata i øst til Prinsens gate i vest. Gaten får en asymmetrisk utforming der fortauet på den nordre siden/solsiden får en bredde på 9,5 meter. Dette vil gi god plass til byliv og kafékultur for alle som ferdes her. Fortauet på sørsiden vil bli 6,2 meter bredt.

I utformingen er det lagt vekt på å bruke vegetasjon til å skape grønne levende byrom. Det skal til sammen plantes rundt 210 trær fordelt på 55 arter, sorter og frøkilder, og flere tusen busker. På begge fortauene blandes ulike treslag, og trærne plantes gruppevis sammen i lunder. Det er lagt vekt på å velge arter med variasjon i form, farge og struktur på bladene, fruktene, frøene og trærnes trekroner og silhuetter. De ulike artene vil blomstre og skyte knopper til ulike tider og skyggespillene fra trærne varierer med årstidene. Vegetasjonen skal gjenspeile mangfoldet i Oslos befolkning, og er planlagt slik at det blir en geografisk vandring fra øst mot vest. Trærne øst for Akerselva har opprinnelse i Østen, mens trærne vest for Akerselva har sin opprinnelse i vestlige deler av verden. Med Dronning Eufemias gate tas parkgate- begrepet opp på nytt som svar på det 21. århundrets allé.

Med alle sine ulike planetarter blir Dronning Eufemias gate en botanisk vandring der de ulike trærne vil bli merket med art og opprinnelse. Fortauene dekkes av lyse granittheller mens plantefeltene dekkes av grus i samme farge. På denne måten blir fortausarealene visuelt sett så store og sammenhengende som mulig, og gang- og oppholdsfunksjonene i gaten understrekes. I midten av gaten blir trikkesporet lagt i gressdekke, med søyleeik, roser og lave hekker i rekke på begge sider.

Foto:Statens vegvesen/ Aas Jacobsen, ViaNova, Dronninga landskap. Dronning Eufemias gate sett fra vest med nye Deichmanske bibliotek og Operaalmenningen til høyre. (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape