Du er her: Forsiden Prosjekter E39 Gartnerløkka - Meieriet

E39 Gartnerløkka - Meieriet


Ny E39 fra Gartnerløkka til Meieriet er utfartsvegen mot vest fra Kristiansand. Strekningen er planlagt med fire felt, planskilte kryss, tunnel og separat gang- og sykkelveg.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Rambøll, Kristiansand
Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler
Beliggenhet: Kristiansand, Vest-Agder
Oppdragsgiver/Byggherre: Statens vegvesen Region sør
Prosjektperiode: 2012-2014
Areal/Størrelse: 3,2 km
Prosjektansvarlig: Kai Midtskogen
Ansvarlig landskapsarkitekt: Gøril Mortensen MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Gøril Mortensen og Hanne Alnæs begge MNLA, Frederic Videm, landskapsarkitekt
Rådgivere/konsulenter: Rambøll AS
Arkitekt: L2 arkitekter AS
Ide og initiativtaker: Statens vegvesen
Prosjektgruppe: Rambøll AS

Strekningen er på 3,2 km og har vært utfordrende å tilpasse til Kvadraturen, til Kristiansand havn, jernbanen, en kirkegård og eksisterende vegnett. Strekningen anses som det mest komplekse veganlegget mellom Oslo og Stavanger.

Over 50 alternative løsninger i kreativitetsfasen ble redusert til åtte alternativer i silingsfasen. Videre ble tre alternative løsninger utredet i konsekvensutredningen. Deretter ble det utarbeidet reguleringsplan for den endelige løsningen. Den innebærer en trasé som legges under Vestre Strandgate og rv. 9, videre på bru over jernbanen og deretter på terreng før den går i tunnel den siste strekningen mot vest. Det har vært viktig å få til en attraktiv gang-/sykkelvegløsning med tilhørende grøntareal. Det er lagt vekt på god reiseopplevelse for syklister og gående. Ny E39 blir en del av sykkelekspressvegen gjennom Kristiansand.

Foto:Rambøll (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape