Du er her: Forsiden Prosjekter E6 / Dovrebanen FP1

E6 / Dovrebanen FP1


Prosjektet omfatter bygging av ny firefelts E6 og nytt dobbeltspor for jernbane mellom Minnesund og Espa langs Mjøsa. Byggeplanarbeidet og etterfølgende entrepriser er delt i tre parseller, hvor FP1 omfatter strekningen fra Minnesund til Brøhaug, totalt 6,7 km.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Grindaker AS
Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler
Beliggenhet: Minnesund-Brøhaug, Eidsvoll
Oppdragsgiver/Byggherre: Statens vegvesen og Jernbaneverket
Byggeår/Ferdigstilt: 2012-2016
Prosjektperiode: 2005-2017
Ansvarlig landskapsarkitekt: Grindaker AS
Rådgivere/konsulenter: Via Nova Plan og Trafikk, Aas-Jakobsen

 Byggeplanarbeidet bygger på vedtatt reguleringsplan med utgangspunkt i teknisk plan og tidligere kommunedelplan for strekningen Eidsvoll – Tangen. Trasévalg og landskapsutforming har vært hovedutfordringen i arbeidet, som i hele prosessen har vært utført i 3D. Landskapsarbeidene har omfattet all forming av sideterreng for vei og bane, avbøtende tiltak i strandsonen, vegetasjonsbehandling, rigg og marksikring. Utforming av tunnelportaler og tilpasninger av tekniske bygg for vei og bane har vært en del av formgivingen. I eksisterende jernbanetrasé etableres «Mjøstråkk» som sammenhengende turvei langs hele Mjøs-strekningen. Ny lokalvei og adkomster og driftsveier har også vært en del av prosjektet.

Foto:ViaNova Plan og Trafikk og Grindaker AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape