Du er her: Forsiden Prosjekter Edvard Griegs plass

Edvard Griegs plass


Utgangspunktet var å skape et vakkert, offentlig byrom, som ga rammer for funksjoner knyttet til Grieghallen, og for det generelle kulturlivet i Bergen. Plassen skal være et attraktivt møtested for mennesker.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: landskap DESIGN AS
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Beliggenhet: Bergen
Oppdragsgiver/Byggherre: Grieghallen AS
Byggeår/Ferdigstilt: 2008
Prosjektperiode: 2006-2007
Areal/Størrelse: 5000 m2
Kostnad inkl mva: 32 millioner kr.
Prosjektansvarlig: Sivilarkitektene MNAL Mette og Morten Molden ASA
Ansvarlig landskapsarkitekt: Landskapsarkitekt MNLA Arne Sælen
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Landskap DESIGN AS
Rådgivere/konsulenter: Opticonsult AS
Entreprenør: Skanska Norge AS
Anleggsgartner: Anleggsgartnermester Løvaas AS
Arkitekt: Sivilarkitektene MNAL Mette og Morten Molden ASA

Sentralt på plassen er et hevet areal for både formell og uformell opptreden. Plassen er bygget over et parkeringsanlegg for 450 biler. All drenering og planting er derfor lagt utenfor parkeringsanleggets avgrensing. Plassens mønstring utgjøres av et linjeforløp av sorte, polerte bånd i en bevegelse over plassen. Deler av linjene er underbelyste om natten. To typer gneis, grå/hvit kinesisk og rød/hvit indisk, er montert i organiske former innlagt i plassens generelle belegg. Plassen belyses fra lyskastere montert i en 17 meter høy skulpturell mast. Prosjektet er første del av et konkurranseprosjekt fra 2005. Prosjektering av del 2 forventes påbegynt 2009.

Foto:Arne Sælen (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape