Du er her: Forsiden Prosjekter Elvepromenaden i Brumunddal

Elvepromenaden i Brumunddal


Elvepromenaden skal bygges langs elva Brumunda fra Brumunddal sentrum til Mjøsa. Første etappe er ferdig bygd, og strekker seg fra Brugata, som er gågate i sentrum, til Nils Amblis veg.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Rambøll, Lillehammer
Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant
Beliggenhet: Brumunddal, Ringsaker
Oppdragsgiver/Byggherre: Ringsaker kommune og Sparebanken Hedmark
Byggeår/Ferdigstilt: 2013
Prosjektperiode: 2011-2013
Areal/Størrelse: 2700 m2
Prosjektansvarlig: Kari Bentdal MNLA
Ansvarlig landskapsarkitekt: Kari Bentdal MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Kari Bentdal og Ingfrid Lyngstad, begge MNLA, siv.ing. Ole Erland Wahlquist (geometri og overvannshåntering), landskapsarkitekt og lysdesigner Kaisa Persson og Kai Lund (El-prosjektering)
Entreprenør: Schjølberg og Tombre as
Anleggsgartner: Schjølberg og Tombre as

Elva er kanalisert og plastret med kalkstein tidlig på 1900 tallet. Kanten er delvis for lav i forhold til dagens krav til sikring mot storflommer, og elva sikres ytterligere med et dike, med plastring og muring av naturstein. Elvepromenaden er lagt på toppen av diket. Promenaden er en viktig gang- og sykkelakse i sentrum, og har i tillegg blitt et yndet sted å gå turer og oppholde seg langs. Lysstolper langs promenaden og lyskastere som belyser store trær langs elva, gir en stemningsfull opplevelse av Brumunda og elverommet også i mørke timer.  Et amfi i granitt binder promenaden sammen med et tilgrensende parkeringsareal. Parkeringsarealet er oppgradert til en urban plass med mulighet for flerbruk. 

Foto:Kari Bentdal (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape