Du er her: Forsiden Prosjekter Ericsson, hovedkontor N

Ericsson, hovedkontor Norge


Prosjektet består av fire selvstendige kontorenheter bundet sammen av et sentralt glassbygg. På adkomstsida mot nord danner bygningene en borggård, med vegetasjon og vannspeil som strukturerende elementer.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: LA Berg & Dyring AS
Kategori: Næringsliv, representasjonsanlegg
Byggeår/Ferdigstilt: 2001
Areal/Størrelse: Tomteareal 38 700 m2 (inkl. bygg)
Kostnad inkl mva: Kostnader utomhus: ca.10 mill. kr
Anleggsgartner: O. Skaaret AS, Asker
Arkitekt: Jostein Rønsen Arkitekter AS og Lunde og Løvseth Arkitekter AS (Forprosjekt). Link Arkitekter AS og Jostein Rønsen Arkitekter AS (Detaljering- og oppfølgingsfase)
En stram trerekke leder inn til hovedinngangen. Det indre tunet er gitt en høyere grad av detaljering og materialkvalitet enn sonen på utsiden, med skiferdekke, steinsatt mur, vannspeil og markering av inngangssoner. Gårdsrommene i kontorbyggene er anlagt som hager av ulik karakter, med vegetasjon og stein som tema. Fra fellesarealer og arbeidsplasser i byggene er det utsyn som skaper kontakt mot opparbeidede uterom eller fri natur.
Anlegget ligger i et gammelt kulturlandskap omkring Søndre Bondi gård med vesthelling mot Askerelva, der åsryggen og elveleiet danner rammer til prosjektet. Vesentlig terrengarrondering er utført for tilpasning av bygningskropper, parkeringshus og adkomst til økonomigård, men avtrappet i takt med eksisterende terreng for å bevare de naturlige forholdene i elvedalen. Mindre terrasser, forstøtningsmurer og tilpasning til veinettet er utført med hensyn til møtet med de naturlige omgivelser.
I overgangssonene mellom natur og bygg er arealene opparbeidet som parkhage, med plen eller eng og nye tregrupper mot de eksisterende.
Foto:Terje Agnalt (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape