Du er her: Forsiden Prosjekter Fådpassasjen, Lysakerelva

Fådpassasjen, Lysakerelva


Friluftsetaten i Oslo kommune og Natur- og Idrettsforvaltningen i Bærum kommune har samarbeidet om prosjektet, som er et ledd i å oppgradere turveinettet fra Bogstadvannet til Oslo-fjorden.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: COWI AS, Oslo
Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant
Beliggenhet: Bærumsveien/Lysakerelven
Oppdragsgiver/Byggherre: Oslo kommune, Friluftetaten og Bærum Kommune, Natur- og Idrettsforvaltningen
Byggeår/Ferdigstilt: 2010
Prosjektperiode: 2006-2010
Kostnad inkl mva: 6 mill. kr.
Prosjektansvarlig: COWI AS v/Kristin Moldestad, hortonom cand. agric
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): COWI AS v/Helge Norberg, Torunn Hognestad og Kathrine Strøm Brattli, alle MNLA
Rådgivere/konsulenter: COWI AS
Entreprenør: Skanska Norge AS
Anleggsgartner: Steen og Lund AS
Samarbeidspartnere: Kollektivtransportproduksjon AS, Kolsåsbaneprosjektet
Ide og initiativtaker: Ideen til kulverten stammer fra den dagen elvedalen ble stengt av Jarfyllingen i 1922

Mange alternative krysninger ble vurdert, både over, under og gjennom fyllingen. Den valgte løsningen er en stålrørskulvert på 38 meter som krysser grensen mellom Oslo og Bærum kommuner. Det er satt opp flere steinmurer for å stabilisere fyllingen. Arbeidet med oppgradering av turstien er påbegynt på hver side av kulverten, i svært sidebratt terreng. Det videre prosjektet er under utarbeidelse.

Foto:Helge Norberg (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape