Du er her: Forsiden Prosjekter Fana Amfi

Fana Amfi


Amfiet ligger i Fana kulturpark og er en del av Bergen kommunes 1000-årssted. Kyrkjefossen og Fanaelven som renner like ved er en del av kulissene, sammen med gammel vakker vegetasjon.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Opticonsult AS
Kategori: Kulturlandskap, historiske anlegg, vern
Oppdragsgiver/Byggherre: Bergen kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2003
Areal/Størrelse: ca 2 daa bearbeidet, 350 sitteplasser
Kostnad inkl mva: 2,5 mill for første byggesteg
Prosjektansvarlig: Olav Tveitnes MNLA og Jarle Skjold MNLA
Anlegget er plassert i en naturlig forsenkning i kulturlandskapet. Rundt ligger dyrkede jorder, gravhauger og Fana kirke som nylig passerte 850 år. Neste byggetrinn vil mellom annet omfatte scene- og omkledninghus, samt permanent lys- og lydanlegg. Det er også et mål å få synliggjort og knyttet sammen deler av en innholdsrik landskapshage som tilhørte prestegården like ved.
Foto:Bjarte Lokøy og Jarle Skjold (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape