Du er her: Forsiden Prosjekter Fellesbrukskrysset Kongsberg

Fellesbrukskrysset Kongsberg


Fellesbrukskrysset representerer en oppgradering av en av Kongsbergs mest sentrale plasser, beliggende mellom gågata og bybrua. Bestillingen fra Kongsberg kommune var å utforme 'shared space' eller fellesbrukskryss. Designet skal kunne videreføres til alle kryssene i sentrumsaksen.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Rambøll, Drammen
Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler
Beliggenhet: Kongsberg
Oppdragsgiver/Byggherre: Kongsberg kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2013
Prosjektperiode: 2011-2013
Areal/Størrelse: 3300 m2
Kostnad inkl mva: 11 mill. kr. inkl. VA- og vinterarbeider
Ansvarlig landskapsarkitekt: Heidi Mogstad Bosness MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Hanne Margrethe Sørsdal, Helene Thorstensen, Tobias Lahn, alle MNLA
Rådgivere/konsulenter: Lysdesign, elektro, VA og vei-ingeniør fra Rambøll
Entreprenør: Bekkevold AS
Anleggsgartner: Bekkevold AS
Ide og initiativtaker: Kongsberg kommune ved Simen Haga og Margrete Vaskinn

I utformingen av plassen er det jobbet med kontrastfarger i belegget og tydelig lesbarhet.  Fortauene er gjort bredere og det er lagt til rette for de myke trafikantene.
Prosjektet åpner også for muligheten til å reetablere kontakten med Lågen.
Det er jobbet med overgangen mellom fellesbrukskrysset, grøntdrag/park og elva. Mellom elveparken og trafikkarealene er det dannet rom for en ny urban plass.

Foto:Olav Stikbakke (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape