Du er her: Forsiden Prosjekter Festningsavenyen, Kongsvinger

Festningsavenyen, Kongsvinger


Kongsvinger kommune ønsker å markere og forsterke forbindelsen mellom Kongsvinger sentrum og Kongsvinger Festning både visuelt og funksjonelt. Aksen er i oppgaveteksten kalt Festningsavenyen. Oppgaven har bestått i å vise helhetlig grep for å styrke aksen som byrom, samt å komme med forslag til utforming av fire valgfrie delområder i aksen.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Rambøll, Lillehammer, Dronninga Landskap AS, IN'BY AS
Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming
Beliggenhet: Kongsvinger sentrum
Oppdragsgiver/Byggherre: Kongsvinger kommune
Prosjektperiode: Vinteren 2010
Samarbeidspartnere: Samarbeid med RAM arkitektur AS på Lillehammer v/Hilde Grøneng og kunstner Geir S. Hjetland
Prosjektgruppe: Rambøll, Lillehammer v/Kari Bentdal (oppdragsleder), Mari Sylte Ringstad og Ingfrid Lyngstad, alle MNLA, Kaisa Svarverud landskapsarkitekt og lysdesigner, Tor Christensen vegingeniør.

Landskapsarkitekten har foreslått at myke trafikanter skal få prioritet langs avenyen ved at det anlegges brede fortau og at avenyen går over allmenninger; de fire delområdene. Doble trerekker foreslås der det er plass til det. Delområdene får ulike funksjoner og karakter, men spiller sammen i et felles formspråk og felles materialbruk. Festningsavenyen får tilpasset belysning med effektbelysning på allmenningene, samt fotgjengerfelt med LED-belyste striper. En spesialtegnet sofa går igjen som en rød tråd langs avenyen.

Foto:Rambøll (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape