Du er her: Forsiden Prosjekter Finalebanen

Finalebanen


Finalebanen har vært et viktig leke- og oppholdsareal i bydelen Øya i mange tiår. Siste opprusting av arealene var på slutten av 80-tallet, da Finalebanen gikk fra å være en ren fotballbane til å bli et mer variert leke- og aktivitetsområde.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Trondheim
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Beliggenhet: Trondheim sentrum
Oppdragsgiver/Byggherre: Trondheim parkering KF, Veidekke AS (totalentreprenør)
Byggeår/Ferdigstilt: 2012
Prosjektperiode: 2009-2012
Areal/Størrelse: 11 000 m2
Kostnad inkl mva: Aktivitetspark 9,8 mill. kr. Spillemiddelberettigede tiltak utgjør 2,2 mill. kr.)
Prosjektansvarlig: Brit Solveig Johnsen MNLA
Ansvarlig landskapsarkitekt: Brit Solveig Johnsen MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Siv Kjærem MNLA
Rådgivere/konsulenter: ARK: Asplan Viak AS. RIB: Siv.ing. P.O. Danielsen, RiMiljøgeologi: Multiconsult, RiGeo: Sweco, RiBrann: Rambøll
Entreprenør: Veidekke AS
Anleggsgartner: Ottar Augdal AS
Arkitekt: Asplan Viak AS (parkeringsanlegg)

 Den nye Finalebanen ligger på taket av et nytt parkeringsanlegg for 250 biler, i umiddelbar nærhet til St. Olavs hospital. Parken har ulike dekker for ulik bruk; kunstgress til fotball for mindre barn, betongflate til islegging/skøyter vinterstid og sommeraktiviteter som ballspill, skating og sykling. Området inneholder sandvolleyballbane, buldrevegg og turn-basseng. Alt overvann samles og ledes i renner til et basseng i nord. Eksisterende vegetasjon ble fjernet under bygging av parkeringskjelleren. Ny vegetasjon i form av trær, hekker og buskfelt gir trivsel og gode oppholdsplasser. Anlegget har blitt svært godt mottatt av byens befolkning og brukes flittig av alle aldersgrupper.

Foto: Brit Solveig Johnsen (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape