Du er her: Forsiden Prosjekter Fleischer brygge, Moss

Fleischer brygge, Moss


Parkanlegget på Fleischer brygge har beliggenhet mot fjordbassenget - Mossesundet - på sentrums vestside.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: LA Berg & Dyring AS
Kategori: Havn, sjøfront, kaianlegg
Oppdragsgiver/Byggherre: Moss kommune / Moss Havnevesen / Entra Eiendom
Byggeår/Ferdigstilt: 2004/2005
Kostnad inkl mva: Ca 3,5 mill kr (netto)

Her er anlagt nye boliger i moderne blokkbebyggelse der det offentlige parkanlegget utgjør ca 3,5 daa med tilhørende trappeanlegg nedført i sjøen. Prosjektet ble utpekt som vinnerutkast i begrenset arkitektkonkurranse - «Mossesundet amfi».

Parkanlegget består av:

RÅDHUSAKSEN
Moss sentrum ledes ut i sjøen via Fleischersgate som forlenges med gjestebrygger.

MOSSESUNDET AMFI
Parken trappes ned i sjøen. Det er benyttet materialer med frilagte betongdekker av sort og hvit marmor som markeres av innfelt belysning, i mørke årstider. Trappeanlegget fungerer som «fuglefjell» for byens innbyggere, hvor det bades, fiskes og nytes solbad.

PLASSEN
Utformet som utvidelse av Strandpromenaden, samt omramming av parken. Plassen danner en sammenheng med trappe-amfiet, med tilsvarende materialbruk. Sittegruppene er vendt mot sjøen.

PARKEN
Er opparbeidet som grønn lunge, med plen for solbad, spill og aktiviteter. I halvskygge av en klynge med frukttrær er apparater og sandbasseng for småbarnslek etablert.

PARKROMMETS VEGGER
Rådhusaksen forsterkes med en trerekke langs Fleischers gate. Mot boligene er plantet en stram, klippet hekk. Jernbanefundamentet danner barriere, men samtidig en markant vegg av gedigne granittblokker som murverk med høy håndverksmessig presisjon. Barriere-virkningen dempes med stram, klippet hekk. Anlegget markeres med effektbelysning, i form av opplys.

Foto:Landskapsarkitektene Berg & Dyring AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape