Du er her: Forsiden Prosjekter Fornebuporten

Fornebuporten


Området inngår i den omfattende byutviklingen og transformasjonen av Fornebulandet. I tilknytning til Aker ASA sitt nye hovedkontor er det etablert et nytt urbant rom med tilhørende park og rekreasjonsarealer.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Norconsult AS, Sandvika
Kategori: Næringsliv, representasjonsanlegg
Beliggenhet: Bærum, Akershus
Oppdragsgiver/Byggherre: Aker ASA
Byggeår/Ferdigstilt: 2016
Prosjektperiode: 2013-2016
Areal/Størrelse: 50 daa
Kostnad inkl mva: Uteanlegg 60 mill. kr, inkl parkeringsanlegg 200 mill. kr
Prosjektansvarlig: EH Consult v/Joachim Hovestøl
Ansvarlig landskapsarkitekt: Kjetil Espedal, Hilda Øfsthus, Anette Monsen Londalen alle MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Kjetil Espedal, Anette Monsen Londalen begge MNLA
Entreprenør: Totalentreprenør Hent AS
Anleggsgartner: Steen & Lund AS
Kunstner: Magne Furuholmen
Arkitekt: DARK Arkitekter AS
Ide og initiativtaker: Kjell Inge Røkke
Annet: www.fornebuporten.no Foto: Kjetil Espedal, Hufton+Crow

Planen omfatter grøntdrag, et offentlig torg med atrium og forplassen ved kontorbyggene. Hovedmål for planen: 

- Integrere grøntdrag og plassrommet mellom bygningene.
- Skape ett sammenhengende rom, men med underdeling og variasjon.
-   
Skape en plass som både er et offentlig område og som er del av kontorbyggenes område.
- Tilrettelegge for bruk «24-7» og stimulere til opphold, lek og sport samt være en arena for et bredt spekter av kunst, kultur og aktivitet.

Grøntdraget i nord er blitt en del av den overordnede parkstrukturen på Fornebu, og en viktig forbindelse mellom Holtekilen og Lysakerfjorden, der det i dag er en «missing link» i grøntstrukturen. Denne delen av utearealene er utformet med et parkpreg som forholder seg til øvrige parkområder på Fornebu, med store gressarealer, frittstående trær og stier som svinger gjennom landskapet. Grøntdraget fungerer som en forbindelse og et område å bevege seg gjennom, mens området mellom bygningene fungerer mer som et oppholdsområde. For å skape liv og aktivitet er det tilrettelagt for funksjoner som inviterer til offentlig bruk; lekeplass i nærheten av boligfeltet, sandvolleyballbane og et torg sentralt plassert i møtet mellom grøntdraget og plassrommet.

Det offentlige torget er i sin helhet anlagt på lokk over parkeringskjeller. Den dråpeformede gangsonen mellom byggene binder uterommet sammen. Gangstiene skaper et mønster som deler inn rommet, og innbyr til ulike opplevelser. Arealene mellom gangaksene er fylt med ulikt innhold; vegetasjon, sittegrupper og vannspeil. Vegetasjonsfeltene er beplantet med busker (rododendron), stauder og treplantinger. Det er også anlagt opphøyde bed for sommerblomster og prydgress. Faste ramper, trapper og bassengbunn er av støpt betong. Kantstein og dekket er kinesisk granitt. Det er lagt opp til aktivitetssoner med volleyballbane, klatrenett og bordtennisbord. Kunstneren Magne Furuholmen har hatt ansvar for den kunstneriske utsmykningen. Mer enn 50 kunstelementer er fordelt i uterommet; i gressflater, i faste dekker og i vannspeilet. Kunstelementene utgjør Skandinavias største keramiske skulpturpark og heter IMPRINTS.

Belysningen i grøntdraget har en likhet med belysningen som brukes i Nansenparken. I plassrommet mellom kontorbyggene er pullertbelysning brukt i stor grad. Denne forsterker buene, sammen med lys montert i himlingene i utkragingene. Selve midt­aksen er opplyst av høye multifunksjonsmaster som lyser opp plassdannelsene. Møblene har en integrert og stedstilpasset karakter, elementer som benker og bord er utformet i samme materiale som de harde overflatene, i kombinasjon med tre.

På øst- og vestsiden av de to bygningene er samme formspråk videreført, men i større skala. Vegetasjonen består her av ulike typer siv og gress. Mot nord ligger parkering for besøkende, el-biler og taxi drop-off.

 

Foto:Uteanlegg og bygg skaper spennende former sammen. (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape