Du er her: Forsiden Prosjekter Førstehjemsboliger i Ulsholtveien 31, Furuset

Førstehjemsboliger i Ulsholtveien 31, Furuset


Stiftelsen Betanien utlyste sammen med Futurebuilt en konkurranse om utforming av førstehjemsboliger på sin eiendom Kirkehøy på Furuset. Målet var  å gi unge mennesker et botilbud. Konkurransen ble vunnet av Haugen/Zohar Arkitekter AS i samarbeid med Steinsvik arkitekter og Dronninga landskap.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Dronninga Landskap AS
Kategori: Boligområder, hyttefelt
Beliggenhet: Oslo, Alna
Oppdragsgiver/Byggherre: Stiftelsen Betanien Oslo
Byggeår/Ferdigstilt: 2017
Prosjektperiode: 2013–2017
Areal/Størrelse: 5 daa
Prosjektansvarlig: Ragnhild Momrak MNLA
Ansvarlig landskapsarkitekt: Ragnhild Momrak MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Thomas Werth MDL
Rådgivere/konsulenter: Rambøll: RIB, Foyn Consult AS: RIE, Scan Survey AS: oppmåling 
Anleggsgartner: Tranby AS
Arkitekt: Haugen/Zohar Arkitekter AS
Ide og initiativtaker: Stiftelsen Betanien Oslo
Priser i konkurranser: 1. premie i arkitektkonkurranse initiert av Stiftelsen Betanien Oslo, i samarbeid med Futurebuilt
Annet: Fotograf: Camilla Jensen, Are Carlsen, Rainer Stange og Ragnhild Momrak

Vinnerforslaget gikk ut på å plassere boligene i den bratteste og minst attraktive delen av tomta mot vest, slik at det dannes private og halvprivate uterom på bakkeplan, med god kontakt mellom inne og ute. På den måten ble den etablerte hagen rundt Furuhuset bevart. De nye boligene er plassert langs en indre gate, omgitt av terrasserte uteplasser, inngangsbroer og frodige plantefelt. Målet har vært å skape frodige uteareal som gir en følelse av hage, med mange uterom som inviterer til opphold og aktiviteter. Selv om bygningsmassen på tomta har økt og utearealene er redusert, er artsrikdommen mangedoblet. De tidligere dominerende plenarealene er redusert og erstattet med blomstrende eng til fordel for humler og bier. Området framstår som langt mer frodig, innholdsrikt og variert enn før utbyggingen. Deler av den gamle frukthagen er bevart og trærne pleid. Frukttrærne som ble fjernet er erstattet med nye, sunne trær. Vegetasjonspaletten er valgt ut fra spiselige urter, busker og trær som for eksempel eple- og pæretrær, minikiwi, blåbær, surbær, eldkvede og bærbusker. Plantevalget skal inspirere beboerne til å bruke hagen med hele sanseapparatet. Som starthjelp er det laget en liten hagebok der de ulike plantene er presentert, sammen med enkle matoppskrifter der man kan benytte seg av plantene i hagen.

Med sykkelverksted, leikeplass og solsenger inviteres det til ulike typer aktiviteter og til at folk møtes i sosiale lag i hagen. En egen sykkelpaviljong med verksted og sykkelpool ved hovedinngangen inviterer til sykkelbruk. Også andre klimatiltak er godt synlige for både beboere og besøkende, som bruk av tre, solceller, solfangere og sedumdekke på tak. Prosjektet er et viktig forbilde på Furuset, fordi det kan inspirere til videre boligutvikling i området. 

Prosjektet ble tildelt Arkitekturprisen 2017 utdelt av NAL, NIL og NLA i fellesskap.

 

Dronninga landskap, Haugen/Zohar Arkitekter AS and Steinsvik arkitekter won the competition for the design of Starting homes on Furuset, Oslo. The proposal was to place the buildings in the steepest and least attractive part. They are located along an ‘inner’ street surrounded by terraced patios, entrance bridges and vegetation fields. The lush outdoor areas have a feeling of garden, and edible plants. The area appears to be far more lush, rich and varied than before the development. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Camilla Jensen (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape