Du er her: Forsiden Prosjekter Forsvarets ledelsesbygg

Forsvarets ledelsesbygg, Akershus


Forsvarets ledelsesbygg ble etablert for Forsvarsstaben og Forsvarsdepartementet i forbindelse med omleggingen av Forsvaret i 2002. Området med veier, gårdsrom, hage og atrier binder sammen ny og gammel arkitektur i møtet mellom forskjellige historiske lag og planer.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Grindaker AS
Kategori: Næringsliv, representasjonsanlegg
Beliggenhet: Akershus festning, Oslo
Oppdragsgiver/Byggherre: Forsvarsbygg
Byggeår/Ferdigstilt: 2004-2007
Areal/Størrelse: 17 000 m²
Kostnad inkl mva: ca. 20 mill. kr for uteanlegget
Rådgivere/konsulenter: Jarmund / Vigsnæs AS Arkitekter MNAL, ØKAW AS Arkitekter MNAL
Entreprenør: Veidekke AS , Steinmiljø AS (totalentreprise)
Utforming og løsninger er utført i nært samarbeid med antikvariske myndigheter. Gamle festningsverk (tenalje, kurtine og bastion) markeres og synliggjøres både ute og inne i anlegget. Grus, gatestein, gress og løvtrær utgjør hoveddelen av materialpaletten i tråd med resten av festningsområdet på Akershus.
Foto:Magnus Greni (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape