Du er her: Forsiden Prosjekter Fortausarealer Grensen

Fortausarealer Grensen


Grensen er en typisk handlegate med stor fotgjengertrafikk og høy ulykkesbelastning. Gaten er en av de viktigste kollektivgatene i Oslo sentrum, og har hatt store framkommelighetsproblemer.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Sweco Norge AS, Oslo
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Beliggenhet: Oslo sentrum
Oppdragsgiver/Byggherre: Oslo kommune, Bymiljøetaten og Kollektivtransportproduksjon AS
Byggeår/Ferdigstilt: 2009-2010
Prosjektansvarlig: Sweco Norge AS
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Kristin Aarskog MNLA, Marc Ebhardt, Synnva Ullensvang, Guro E. Næss Sverreng MNLA
Entreprenør: Betonmast

Landskapsarkitektene har arbeidet med fortausarealene i alle prosjekteringsfaser fra formgiving og koordinering av involverte parter fram til byggeledelse i et tverrfaglig prosjekt som også omfattet fornyelse av kjørebane og trikkeskinner. Sentrale utfordringer har vært valg av riktige materialer, formater og teknisk utførelse, med prinsippene for universell utforming som en viktig premiss for valgte løsninger. Stor variasjon i lokale situasjoner har bidratt til å øke kompleksiteten i arbeidet med byggetekniske løsninger og tilpasninger til den eksisterende bebyggelsen.

Foto:Amund Johne MNLA (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape