Du er her: Forsiden Prosjekter Forvaltningsplan Østensjø

Forvaltningsplan Østensjøområdet miljøpark


Arkitektgruppen CUBUS AS ble høsten 2005 engasjert av Oslo kommune Friluftsetaten, til å utarbeide en forvaltningsplan for Østensjøområdet Miljøpark i Oslo.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Arkitektgruppen CUBUS as
Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant
Oppdragsgiver/Byggherre: Oslo kommune, friluftsetaten
Areal/Størrelse: 1 500 daa
Rådgivere/konsulenter: Forsker Vegard Gundersen, Skogforsk og Biolog Terje Blindheim, Siste Sjanse
Østensjøområdet er unikt i forhold til biologisk mangfold og spennende kulturhistorie, og er med sine 23 naturtypekategorier, 215 fuglearter og et mangfold av kulturminner, et spennende rekreasjonsområde og læringsområde.

I samarbeid med en nedsatt referansegruppe har CUBUS styrt prosessen, og utarbeidet en plan som koordinerer alle interesser og ønsket forvaltning av området. Utfordringen i forvaltnings-planarbeidet har vært å vurdere naturvern - og kulturverninteresser opp mot friluftslivsinteressene. Forvaltningsplanen omfatter beskrivelse av dagens status, forslag til tiltak, areal-plan, utredning av forvaltningsansvar samt skjøtselsplan for Østensjøområdet.

Foto:Leif-Dan Birkemoe (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape