Du er her: Forsiden Prosjekter Fotgjengerkryssing av Rørosbanen i Løten

Fotgjengerkryssing av Rørosbanen i Løten


Løten sentrum er delt av jernbanen, og gangforbindelsene mellom jernbanestasjonen og handelssentrum på den ene siden og kommunehus og boliger på den andre siden, var dårlige. Den eneste fotgjengerkulverten i sentrum var trang, uoversiktlig og lite attraktiv. Den tilfredsstilte ikke kravene til universell utforming og føltes utrygg å ferdes i. I den tematiske kommunedelplanen for Løten i 2010 ble ny fotgjengerkryssing av Rørosbanen et prioritert tiltak.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Rambøll, Lillehammer
Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler
Beliggenhet: Løten, Hedmark  
Oppdragsgiver/Byggherre: Løten kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2016
Prosjektperiode: 2013-2016
Areal/Størrelse: 2 daa
Kostnad inkl mva: 20 mill. kr
Prosjektansvarlig: Ingfrid Lyngstad MNLA
Ansvarlig landskapsarkitekt: Ingfrid Lyngstad MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Hillevi Høyer-Andreassen, Ingrid Aas Sandvoll, begge MNLA, Kaisa Stina Persson, lysdesigner og landskapsarkitekt
Rådgivere/konsulenter: Rambøll Norge AS
Entreprenør: Øynebråten Anleggsteknikk AS
Anleggsgartner: Schjølberg & Tombre AS
Arkitekt: L2 arkitekter AS v/Ivar Lunde MNAL
Ide og initiativtaker: Løten kommune
Finansieringskilde/sponsor: Løten kommune
Annet: Annet: Lysdesign, bygg/konstruksjon, veg, elektro, vann og miljøteknikk og byggeledelse ved Rambøll Norge AS, Lillehammer. Foto: Geir Olsen

Arbeidet med å regulere og prosjektere den nye kryssingen startet i 2013. En rekke alternativer ble utredet. Etter politisk behandling ble en ny gang­kulvertløsning, beliggende nær dagens kulverttrasé, valgt. Målet med den nye fotgjengerkryssingen var å skape en passasje som føles trygg og attraktiv å ferdes i, og at forbindelsen skal oppleves som et parkanlegg i sentrum. For å gjøre anlegget åpent, oversiktlig og lyst, ble den nye kulverten gjort så kort som mulig. På hver side ble kulvertvangene «brettet ut» og gangstien gitt et åpent tverrsnitt. 

Der det var lite plass ble bratte skråninger plastret med skrå betongelementer tilsatt hvitt pigment. De lyse flatene reflekterer dagslyset der gangstien senker seg ned under jernbanen. Innsiden av kulverten ble forblendet med samme lyse, hvitpigmenterte betong. Siden anlegget har mange store konstruksjoner, er det innført rikelig med vegetasjon der det er plass – for å myke opp og skape årstidsvariasjon. Også i de skrå betongflatene er det felt inn partier med «grønne gabionmurer» med sedum-matter. Belysningskonseptet er med på å lede og skape trygghet, men skal også skape opplevelser i nær-
og fjernvirkning. I kulverten er det lagt inn lyslister som lyser opp takflaten, for å gi økt inntrykk av romslighet og takhøyde. Lysarmaturer på mast er plassert i jevn høyde for å danne et horisontalt «lysteppe» over anlegget, som kan oppleves fra sentrum, stasjonsområdet og toget.

 

 

Foto: Geir Olsen (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape