Du er her: Forsiden Prosjekter Frelsesarmeen kompetanse- og skolesenter Framnes gård

Frelsesarmeen kompetanse- og skolesenter Framnes gård


Frelsesarmeens kompetanse- og skolesenter er lokalisert ved gamle Framnes gård. Folkehøyskolen er rehabilitert og nytt bygg med kurssenter er oppført.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: In Situ AS
Kategori: Næringsliv, representasjonsanlegg
Beliggenhet: Jeløy, Moss
Byggeår/Ferdigstilt: 2012
Prosjektperiode: 2008-2012
Areal/Størrelse: ca. 23 000 m2
Kostnad inkl mva: 5 mill. kr.
Ansvarlig landskapsarkitekt: Åsa Hjorth MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Maria Thøgersen Eide MNLA
Entreprenør: AF Anlegg
Anleggsgartner: Lindhaugen AS
Arkitekt: Dyrø og Moen Arkitekter AS
Ide og initiativtaker: Frelsesarmeens Eiendommer AS

Prosjektet omfatter atkomst, torg og funksjoner ved kurssenteret, samt tilhørende idrettsanlegg. Rundt Framnes gård er det historiske hageanlegget reetablert. Siktlinjer til Framnes gård gir stedet historisk forankring.  I den historiske hagen er gamle trær og busker som underbygger anleggets akser beholdt. Anleggets formale karakter understrekes med nye staudefelt og trapp mellom et øvre og nedre nivå mellom huset og hagen. I forplassen til nybygget er det lagt inn symbolbruk i dekket som knyttes til Frelsesarmeen. Belysning i belegget framhever plassen når det er mørkt.

Foto:Maria Thøgersen Eide og Ida Skjoldager (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape