Du er her: Forsiden Prosjekter Friplassen idrettsanlegg

Friplassen idrettsanlegg


Friplassen er et konsept for et kompakt idrettsanlegg utviklet i samarbeid med Norges Friidrettsforbund i 2006. Grunnmodulen er en 40 x 60 m rundbane, men er også planlagt i en mindre målestokk på 30 x 40 m.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: LINK arkitektur AS
Kategori: Idrettsanlegg, sport, fritid
Oppdragsgiver/Byggherre: Forslagsvis kommuner, skoler og idrettslag
Prosjektperiode: 1 år
Areal/Størrelse: ca. 2600 m2
Kostnad inkl mva: Fra 5 mill. kr.
Prosjektansvarlig: Multiconsult AS v/Svein Aasen
Ansvarlig landskapsarkitekt: LINK arkitektur AS Landskap v/Ashley Conn
Rådgivere/konsulenter: Multiconsult AS
Samarbeidspartnere: Norges Friidrettsforbund (NFIF) og Norges Gymnastikk og Turnforbund (NGTF)
Ide og initiativtaker: Norges Friidrettsforbund (NFIF)
Finansieringskilde/sponsor: Kultur- og kirkedepartementet (KKD)
Annet: Friplassen er forhåndsgodkjent av KKD for spillemidler med ramme NOK 700 000,-

Norges Gymnastikk- og Turnforbund har bidratt med innspill i forhold til aktiviteter og utstyrsmoduler. Friplassen er tilrettelagt for grunnleggende basisøvelser, men også planlagt for tradisjonelle friidrettsaktiviteter som hopp, løp med distanser på 60 m, 100 m, 200 m og 400 m, samt kasteøvelser. Det er lagt til rette for Team Athletics-aktiviteter, samt turn- og klatreaktiviteter. Friplassens grunnmodul er 15 % i størrelse av et ordinært friidrettsanlegg. Pilotprosjektene på Gommerudbanen i Bærum
og Sandbakken i Sarpsborg ble ferdigstilt i 2009. Friplassen i Fetsund sto ferdigstilt våren 2011.

Foto:Multiconsult AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape