Du er her: Forsiden Prosjekter Garthafjorden hytteområde

Garthafjorden hytteområde


Garthafjorden hytteområde ligger i Eydehavn ved Arendal. Prosjektet er et vellykket eksempel på et tverrfaglig samarbeid mellom landskapsarkitekt, arkitekt, arealplanlegger og byggteknisk konsulent.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Arendal
Kategori: Boligområder, hyttefelt
Oppdragsgiver/Byggherre: Favorittbygg AS
Byggeår/Ferdigstilt: 2002
Entreprenør: Selmer Skanska AS
Arkitekt: Asplan Viak Sør v / John Arild Øyna MNAL
Annet: Arealplan: Asplan Viak Sør v / ing. Roar Melsom. Bygg Asplan Viak Sør v / siv.ing Øystein Rønningen
Prosjektet omfatter utvidelse og fortetting av eksisterende hytteområde. Terreng og vegetasjon er i størst mulig grad bevart. 58 nye hytter er lagt inn i terrenget etter befaring av hver tomt. Ved plassering av hyttene er det sett på sol- og utsiktsforhold, plassering i forhold til nabohytter, hyttas synlighet fra omgivelsene, og hyttas plassering mellom trær og knauser på egen tomt.

For hver tomt er det laget et tomteark som viser:
- Hyttas nøyaktige plassering
- Kotehøyde topp grunnmur
- Kotehøyde terreng
- Anbefalt plassering av uteplass
- Eventuelle skjæringer/fyllinger og nødvendige murer

Hyttene er arkitekttegnet og tilpasset stedets topografi og egenart. Det er utarbeidet fargekart som anbefaler fargebruk på hyttene.
Foto:Asplan Viak Sør (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape