Du er her: Forsiden Prosjekter Gåsaparken

Gåsaparken


Prosjektet er en opprustingen av Gåsaparken på Bakklandet i Trondheim.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Rambøll, Trondheim
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Beliggenhet: Trondheim, Sør-Trøndelag
Oppdragsgiver/Byggherre: Trondheim kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2016
Prosjektperiode: 2015-2016
Areal/Størrelse: 3 daa
Kostnad inkl mva: 2,7 mill. kr
Prosjektansvarlig: Tor Nilssen MNLA
Ansvarlig landskapsarkitekt: Tor Nilssen MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Tor Nilssen MNLA
Rådgivere/konsulenter: Rambøll Norge AS
Entreprenør: Din Gårdsplass AS
Anleggsgartner: Din Gårdsplass AS
Ide og initiativtaker: Trondheim kommune
Prosjektgruppe: Jorunn Munkeby MNLA, Trondheim kommune
Finansieringskilde/sponsor: Trondheim kommune

Bakklandet var byens første forstad, og karakteriseres av gammel trehus­bebyggelse og brosteinsbelagte gater. Bydelen har et yrende folkeliv med en rekke kafeer og småbutikker. Gåsaparken er mye brukt. Den har stor verdi som et av få steder i Trondheim med tilgjengelig strandsone langs Nidelva.

En hovedoppgave i opprustingen av Gåsaparken har vært å lette atkomsten til svabergene og strandsonen langs elva. Hovedgrepet var å bygge ny trapp ned til elva, da dagens trapp var i svært dårlig stand. Den nye trappa tilfredsstiller dagens krav til universell utforming, og har integrert sitteamfi. Materialet er støpt betong og forblending av skifer. I tillegg er det opparbeidet en universelt utformet gangsti ned til ny sittegruppe ved elva. For å få tilstrekkelig plass til gangsti i den bratte skråningen ned mot elva ble det etablert en forstøtningsmur i naturstein. Nødvendige terrenginngrep ble planert og ferdigstilt som gras- og buskareal. I tillegg ble vegetasjonen ryddet for bedre utsyn mot elva. Det er også etablert nye prydbed med stauder og sommerblomster.

 

Foto: Jan Ole Lein/Rambøll (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape