Du er her: Forsiden Prosjekter Georgernes Verft

Georgernes Verft


Boligprosjektet Georgernes Verft i Bergen, ligger i den frodige vestskråningen på Nordnes, tett ved Puddefjordens kailinje. Prosjektet består av 150 leiligheter fordelt på 10 blokker på fire til sju etasjer.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Kalve | Smedsvig AS Landskapsarkitekter MNLA
Kategori: Boligområder, hyttefelt
Oppdragsgiver/Byggherre: Bergen og Omegn Boligbyggelag
Byggeår/Ferdigstilt: 2001-2002
Areal/Størrelse: ca. 6 500 m²
Kostnad inkl mva: ca. 15 mill. kr.
Ansvarlig landskapsarkitekt: Kalve | Smedsvig AS Landskapsarkitekter MNLA
Anleggsgartner: Arne Wikholm AS
Annet: Betongelement: Voss Cement AS. Marktegl: Blockley. Wire-rekkverk: Carl Stahl AS / Myhre Maskinindustri
Landskapsdelen omfatter plasser, gatetun, kaipromenade og gangvegforbindelse til Nordnesparken.

Det er lagt stor vekt på at utearealene i prosjektet skal fremstå som offentlige uteareal, i form og materialbruk.

USF-plassen, Kaipromenaden, Verftsplassen og Boliggaten er alle tilrettelagt som klart offentlige fotgjengerområder, med enkel utforming og solide dekker av plass-støpt betong, marktegl og støpejernsheller.

Hele gatetunet ligger på taket av parkeringskjelleren og utgjør således det største grøntanlegget på betongdekke i Bergen, ca. 3000 m². Parkeringskjelleren er imidlertid lite synlig, ettersom boligene i forkant går helt ned til kaiplanet.

Totalt utgjør de offentlige utomhusarealene i prosjektet ca. 6 500 m². Det siste, USF-plassen, opparbeides våren 2003, og utgjør i tillegg 1 500 m² plass-støpt betongdekke. Det øvrige sto ferdig våren 2002. 

For å overvinne alle høydenivåene i prosjektet er det utviklet et byggesystem av prefabrikkerte betongelementer for bygging av trapper, der hvert element utgjør et trappetrinn. Trinnelementet har en leppe som krager ut over natursteinsmurene som danner vange, og skjuler den ofte rufsete topp-avslutningen på muren. Samtidig er det innstøpt et solid rekkverksfeste i leppen.  Foto:Arne Smedsvig MNLA, Terje Kalve MNLA (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape