Du er her: Forsiden Prosjekter Gjesdal kyrkjegard- utvidelse

Gjesdal kyrkjegard- utvidelse


Innledningsvis ble det utarbeidet en helhetsplan for fremtidig gravplass i det spredtbygde området med særpreget kulturlandskap. Det ble lagt vekt på at landskapsarkitektur og terrengforming skulle underordne seg de storslagne omgivelsene. En flomvurdering for langsgående elv og med tilhørende tiltak, var del av oppdraget.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Stavanger
Kategori: Kirkegårder, gravlund, minnelund
Beliggenhet: Gjesdal, Rogaland
Oppdragsgiver/Byggherre: Gjesdal kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2014
Prosjektperiode: 2009-2014
Areal/Størrelse: Byggetrinn 1: 12 daa
Kostnad inkl mva: Ca. 10 mill. kr
Prosjektansvarlig: Gjesdal kommune v/Ingunn Bjerkelo, Asplan Viak AS v/Heidi Urtegård, MNLA
Ansvarlig landskapsarkitekt: Ida Helen Tørud MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Randi Thomsen, landskapsarkitekt, Ida Helen Tørud MNLA
Rådgivere/konsulenter: Geoteknikk: Multiconsult
Entreprenør: Bjelland AS
Anleggsgartner: Bjelland AS
Annet: Foto: E. Ashley og Asplan Viak AS

Gravfeltene er lagt i åpne, dråpeformede parkrom av varierende størrelser. Grove, lødde (oppstablede) natursteinsmurer av morenestein avgrenser de nedsenkede gravfeltene. Trær rammer inn parkrommene og danner randvegetasjonen rundt gravplassen. Det er også plantet trær på mindre øyer av hevet terreng som bryter opp de største gravfeltene, slik at den stiliserte løvskogen gjentas som parkelement.

Det er valgt robuste bunndekkende stauder og anlegget har et vakkert løkflor om våren. Slyngende stier er anlagt med forbindelser til fremtidig tursti langs elven. Navnet minnelund er utformet som et lukket, stille sted, omkranset av hekk og med et vannspeil som sentralt element i landskapsrommet.

 

Foto: E. Ashley for Asplan Viak AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape