Du er her: Forsiden Prosjekter Glomfjord sentrum

Glomfjord sentrum


Glomfjord har gjennomgått en stor industriell utbygging, med bl.a. industribedriften Yara. Oppgraderingen av sentrum, med omlegging og utbedring av veger og styrking av miljøkvaliteter, gjør sentrum til et attraktivt sted å oppholde seg for stedets innbyggere og besøkende.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Tromsø
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Beliggenhet: Glomfjord, Meløy kommune, Nordland
Oppdragsgiver/Byggherre: Meløy kommune v. Dagfinn Stavdal
Byggeår/Ferdigstilt: 2016
Prosjektperiode: 2013–2016
Areal/Størrelse: 6 daa
Kostnad inkl mva: 40 mill. kr
Prosjektansvarlig: Ann-Kjersti Johnsen MNLA: detaljprosjekt, Jeanette Austad, landskapsarkitekt: forprosjekt
Ansvarlig landskapsarkitekt: Ann-Kjersti Johnsen MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Rakel Fredriksen MNLA: forprosjekt og detaljprosjekt, Jeanette Austad, landskapsarkitekt: forprosjekt, Kristina Abrahamsson MNLA: planteplaner
Rådgivere/konsulenter: Asplan Viak AS v. Rolf Hillesøy: Veg, Bjørn Brovold: Elektro, SLETTEN AS v. Inge Isaksen: VVS, Norconsult v. Kristian James Holstad: VA
Entreprenør: Terje Halsan AS
Anleggsgartner: Norsk Revegetering AS
Underleverandører: Meløy Elektro AS, Rørlegger’n Fauske AS
Annet: Fotograf: Ann-Kjersti Johnsen

Overskuddsvarme fra Yara brukes som gatevarme og bidrar til et attraktivt sentrum også vinterstid. Materialbruk og formspråk er inspirert av omgivelsene; is, fjell, vann og bevegelse. 

Torget er stedets storstue og et naturlig samlingssted. Gulvet på hele torget er hevet og alle innganger er trinnfrie. Granitt og skifer benyttes i dekker, murer og kanter. Elementene på torget kan benyttes til å sitte på, oppfordrer til lek og fungerer som samlingspunkt. Belysningen på utvalgte steder er dempet for å gi et lunt preg på mørke kvelder. Samtidig er belysningen tilstrekkelig for trygg ferdsel langs fortau og ved kryssing av gater. Vegetasjonen skal framheve årstidsvariasjonene. Et nedsenket, skjermet amfi med brede sittebenker er bygd mot øst. Gressflater gir mulighet for å legge seg nedpå på godværsdager. Fylkesveg 17, også kalt «kystriksveien», går gjennom torget. Gatetrær og lav buskvegetasjon danner buffer mellom kjøreareal og park.Prosjektet var nominert til Nord-Norges arkitekturpris 2017.

 

An upgrade of the city center with reorganization and improvement of roads and strengthening of environmental qualities makes the city an attractive place to stay. The area is accessible to all user groups. Street heat makes the city center also attractive in the dark. Materials and design language is inspired by the surrounding mountains, glaciers, water and movement.

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Ann-Kjersti Johnsen. Det sørvendte torget har fått skjerming mot vind og vær og har blitt et godt rom for opphold og lek. Gatevarme og effektbelysning gjør plassen attraktiv også i mørketiden.  (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape