Du er her: Forsiden Prosjekter Gravplassutredning Skien

Gravplassutredning Skien


Hensikten med utredningen har vært å vurdere mulige alternativer til arealer avsatt i kommuneplanens arealdel, til etablering av ny gravplass i Gulset bydel i Skien.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Skien
Kategori: Kirkegårder, gravlund, minnelund
Oppdragsgiver/Byggherre: Skien kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2005
I dag gravlegges befolkningen på Gulset delvis på Nordre gravlund og delvis på Gjerpen kirkegård. På disse kirkegårdene finnes det utvidelsesarealer som er store nok til å betjene befolkningen på Gulset i lang tid framover. Utredningen ble derfor begrenset til å omfatte disse to alternativene. Skisser illustrerer hvordan de to eksisterende kirkegårdene og en eventuell ny kirkegård på Gulset kan utformes. Rapporten inneholder en sammenstilling av de ulike alternativene, og positive og negative aspekter er belyst. Konklusjonen er at alle de tre arealene kan gi funksjonelle og gode kirkegårder.
Foto: (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape